Dokument

Här samlar vi olika slags dokument som medlemmar kan behöva, exempelvis föreningens stadgar, årsredovisningar och protokoll från årsstämmor. Under rubriken Blanketter finns den som ska fyllas i om man vill hyra ut sin lägenhet i andra hand. Den lämnas till styrelsen för godkännande.