STYRELSE Brf Furan 12

Styrelsen för Brf Furan består  av medlemmar som bor i huset, och som tillsammans lägger sin fritid och sitt engagemang på utveckling och underhåll av huset.

Styrelse 2018 :

Lars Gustafsson, ordförande
Emelie Fjeld, vice ordförande
Thien Hoang, kassör
Marie Rasmuson, sekreterare
Lennart Granelli, ledamot
Johnny Nord, ledamot
Annika Kronqvist, suppleant
Kristoffer Lindö, suppleant

 

ARBETSOMRÅDEN OCH SAMORDNINGSANSVAR

För definierade centrala områden för BRf Furan 12 har styrelsen fördelat samordningsansvaret enligt nedan. Observera att nämnda personer ansvarar för samordning och inte har ett eget ansvar för området.

Avtalet med HSB, Lars Gustafsson

Underhållsplanen, Kristoffer Lindö

Kommunikation, Marie Rasmuson

Nya medlemmar, Lars Gson Hessel

Renoveringar, Emelie Fjeld

Hyresgästfrågor, Lennart Granelli

Medlemsärenden, Lars Gustafsson

Andrahandsuthyrning, Lennart Granelli

Brandtillsyn, Lennart Granelli

Grannsamverkan, Barbro Granelli (Lennart Granelli kontakt för styrelsen)

Sophantering, Kristoffer Lindö

Ventilation, Marie Rasmuson

Konvertering av lokaler till lägenheter, Emelie Fjeld

Byte av fasad innergård, Annika Kronqvist