Sophantering

Brf Furan 12 har källsortering, vilket innebär att avfall ska sorteras.
Plast, glas, metall, tidningar, pappersförpackningar/wellpapp, övrigt brännbart och matavfall sortera

Skrymmande kartonger ska monteras isär och pressas ihop.

Soprum i uppgång C har kärl för återvinning av glas, pappersförpackningar/wellpapp, tidningar, plastförpackningar.

Soprum i uppgång D har kärl för återvinning av pappersförpackningar/wellpapp, tidningar, plastförpackningar och metallförpackningar.

Uppgångarna B och E har kärl för restavfall och matavfall (komposterbart).

Soprummet i uppgång A är till för våra lokalhyresgäster.

Det är viktigt att vi som boende sköter källsorteringen annars riskerar vi att bli uteslutna av Kretsloppsmyndigheten.

Förutom att källsortering innebär att föreningen sparar pengar bidrar vi till att ta hand om vår miljö.

Ny avfallsanläggning, Viktoriagatan 19

Tas i bruk under våren 2019

  • Medför att soprummen på gården kommer att stängas
  • Innebär i ett nästa steg att föreningen kan renovera gårdens bjälklag som är i dåligt skick
  • Med ett renoverat bjälklag kan föreningen sedan skapa ett nytt fin ytskikt på gården