Andrahandsuthyrning

Blanketten som ska fyllas i och skickas in till styrelsen om man vill ansöka om att hyra ut sin bostad i andra hand.

Den som väljer att chansa och strunta i att söka styrelsens tillstånd riskerar att förlora sitt medlemsskap, och därmed tvingas flytta från föreningen.
Airbnb är inte tillåtet i Brf Furan 12, då det är att betrakta som hotellverksamhet av kommersiell natur.

Från och med 1 juni 2020 infördes en avgift för den bostadsrättsinnehavare
som hyr ut i andrahand. Den baseras på 10% av gällande prisbasbelopp.
För 2023 är avgiften 5 250 SEK för ett års andrahandsuthyrning.
Det är bostadsrättsinnehavaren som får denna fakturerad vid kommande avisering från HSB.
Avgiften justeras varje år enligt det gällande prisbasbeloppet. Avgiften anpassas efter det antal
kalendermånader den är uthyrd.

Dokument Datum
Blankett andrahandsuthyrning.pdf 2024-05-30
För att spara ett dokument. Högerklicka på namnet, välj "Spara länk som..."