Andrahandsuthyrning

Blanketten som ska fyllas i och skickas in till styrelsen om man vill ansöka om att hyra ut sin bostad i andra hand.

Den som väljer att chansa och strunta i att söka styrelsens tillstånd riskerar att förlora sitt medlemsskap, och därmed tvingas flytta från föreningen.
Airbnb är inte tillåtet i Brf Furan 12, då det är att betrakta som hotellverksamhet av kommersiell natur.

Från och med 1 juni 2020 införs en avgift om 4 800 SEK per år för den bostadsrättsinnehavare som hyr ut i andra hand. Den baseras på prisbasbeloppet för 2022 som är 48300 SEK. Det är bostadsrättshavaren som får denna fakturerad vid kommande avisering från HSB. Avgiften justeras varje år enligt gällande pris- basbelopp. Avgiften anpassas efter det antal kalendermånader den är uthyrd.

Dokument Datum
Blankett andrahandsuthyrning.pdf 2022-11-29
För att spara ett dokument. Högerklicka på namnet, välj "Spara länk som..."