STYRELSE Brf Furan 12

Styrelsen för Brf Furan består  av medlemmar som bor i huset, och som tillsammans lägger sin fritid och sitt engagemang på utveckling och underhåll av huset. Styrelse 2020 :

Lars Gson Hessel, ordförande
Kristoffer Lindö, vice ordförande
Tommy Widing, kassör
Ulrica Björner, sekreterare
Lennart Granelli, ledamot
Barbro Granelli, ledamot
Johannes Rosenqvist, ledamot
Emelie Fjeld, suppleant

ARBETSOMRÅDEN OCH SAMORDNINGSANSVAR

För definierade centrala områden för BRf Furan 12 har styrelsen fördelat samordningsansvaret enligt nedan. Observera att nämnda personer ansvarar för samordning och inte har ett eget ansvar för området.

 • Avtalet med HSB, Lars Gson Hessel
 • Underhållsplanen, Kristoffer Lindö
 • Kommunikation, Ulrica Björner
 • Nya medlemmar, Lars Gson Hessel
 • Renoveringar, Emelie Fjeld
 • Hyresgästfrågor, Lennart Granelli
 • Medlemsärenden, Lars Gson Hessel
 • Andrahandsuthyrning, Tommy Widing
 • Grannsamverkan, Barbro Granelli
 • Sophantering, Kristoffer Lindö
 • Ventilation, Kristoffer Lindö
 • Konvertering av lokaler till lägenheter, Emelie Fjeld
 • Terrassbjälklag gård, Kristoffer Lindö