STYRELSE Brf Furan 12

Styrelsen för Brf Furan består  av medlemmar som bor i huset, och som tillsammans lägger sin fritid och sitt
engagemang på utveckling och underhåll av huset. Styrelse 2022:

Barbro Granelli, ordförande
Pontus Persson, vice ordförande
Tommy Widing, kassör
Felicia Stojanovski, sekreterare
Lennart Granelli, ledamot
Johannes Rosenqvist, ledamot
Kajsa Svensson, ledamot
Josefine Eliasson, suppleant

ARBETSOMRÅDEN OCH SAMORDNINGSANSVAR

För definierade centrala områden för Brf Furan 12 har styrelsen fördelat samordningsansvaret enligt nedan. Observera
att nämnda personer ansvarar för samordning och inte har ett eget ansvar för området.

  • Avtalet med HSB, Barbro Granelli
  • Underhållsplanen, Barbro Granelli / Lennart Granelli
  • Medlemsärenden, Barbro Granelli
  • Grannsamverkan, Barbro Granelli
  • Ekonomi, Tommy Widing / Kajsa Svensson
  • Kommunikation, Johannes Rosenqvist / Felicia Stojanovski
  • Hyresgästfrågor, Lennart Granelli
  • Nya medlemmar, Tommy Widing
  • Andrahandsuthyrning, Tommy Widing