STYRELSE Brf Furan 12

Styrelsen för Brf Furan består  av medlemmar som bor i huset, och som tillsammans lägger sin fritid och sitt
engagemang på utveckling och underhåll av huset. Styrelse 2023:

Barbro Granelli, ordförande
Pontus Persson, vice ordförande
Tommy Widing, kassör
Josefine Eliasson, sekreterare
Lennart Granelli, ledamot
Johannes Rosenqvist, ledamot
Kajsa Svensson, ledamot
Jacob Hedén, ledamot
Björn Edshage, suppleant

ARBETSOMRÅDEN OCH SAMORDNINGSANSVAR

För definierade centrala områden för Brf Furan 12 har styrelsen fördelat samordningsansvaret enligt nedan. Observera
att nämnda personer ansvarar för samordning och inte har ett eget ansvar för området.

  • Avtalet med HSB, Barbro Granelli
  • Underhållsplanen, Barbro Granelli / Lennart Granelli
  • Medlemsärenden, Barbro Granelli
  • Grannsamverkan, Barbro Granelli
  • Ekonomi, Tommy Widing / Kajsa Svensson
  • Kommunikation, Johannes Rosenqvist
  • Hyresgästfrågor, Lennart Granelli
  • Nya medlemmar, Tommy Widing
  • Andrahandsuthyrning, Tommy Widing