STYRELSE Brf Furan 12

Styrelsen för Brf Furan består  av medlemmar som bor i huset, och som tillsammans lägger sin fritid och sitt engagemang på utveckling och underhåll av huset.

Styrelse 2020 :

Lars Gson Hessel, ordförande
Kristoffer Lindö, vice ordförande
Tommy Widing, kassör
Ulrica Björner, sekreterare
Lennart Granelli, ledamot
Barbro Granelli, ledamot
Andreas Clarbris, ledamot
Johannes Rosenqvist, ledamot
Emelie Fjeld, suppleant

 

ARBETSOMRÅDEN OCH SAMORDNINGSANSVAR

För definierade centrala områden för BRf Furan 12 har styrelsen fördelat samordningsansvaret enligt nedan. Observera att nämnda personer ansvarar för samordning och inte har ett eget ansvar för området.

Avtalet med HSB, Lars Gson Hessel

Underhållsplanen, Kristoffer Lindö

Kommunikation, Ulrica Björner

Nya medlemmar, Lars Gson Hessel

Renoveringar, Emelie Fjeld

Hyresgästfrågor, Lennart Granelli

Medlemsärenden, Lars Gson Hessel

Andrahandsuthyrning, Tommy Widing

Brandtillsyn, Andreas Clarbris

Grannsamverkan, Barbro Granelli

Sophantering, Kristoffer Lindö

Ventilation, Kristoffer Lindö

Konvertering av lokaler till lägenheter, Emelie Fjeld

Byte av fasad innergård, Kristoffer Lindö

Terrassbjälklag gård, Andreas Clarbris