Stämmoprotokoll

Vad hände egentligen på stämman? Vilka beslut togs? Vilka motioner hanterades?
Genom att läsa stämmoprotokollen får man en bild av både styrelsens arbete och framförallt vilka beslut som tagits eller avslagits av stämman.