Årsredovisningar

Föreningens årsredovisning berättar om större händelser under det gångna verksamhetsåret, och hur styrelsen hanterat dessa. Här ges en bild av föreningens verksamhet, dess ekonomi och annan information som kan vara av intresse för medlemmarna.