Föreningen köper ekonomisk och teknisk förvaltning från HSB Göteborg, inkluderande fastighetsskötsel och felanmälan.
Felanmälan görs till HSB på telefon 010-442 24 24, genom att du klickar på Felanmälan längst upp till höger på hemsidan eller direkt via HSBs hemsida www.hsb.se. Det är viktigt att det går denna väg så att vi får statistik som hjälp till prioritering och som hjälp till oss att göra underhållsplaner.

Vid akuta fel utanför kontorstid, kontakta Securitas, telefon: 010-470 55 98. Akuta fel kan vara t.ex. vattenläckage eller strömavbrott.

https://www.hsb.se/goteborg/felanmalan/