Säkerhet

Vårt hem är vår borg – oftast trygg och behaglig, men emellanåt händer det mindre trevliga saker. Det sker i alla bostadsområden, men bör givetvis motverkas. Mycket dumt kan avstyras om vi är vaksamma tillsammans.

Brf Furan 12 har en grannsamverkangrupp. Grannsamverkan går ut på att boende i fastigheten är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Syftet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka trygghet och trivsel.

Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan. Den sociala kontrollen ökar: när man känner varandra i området vet man också vem som inte bor där — mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd.

Tveka inte att ringa polisen på 112 om ni anar oråd eller blir vittne till ett pågående inbrott. Vi avråder dock bestämt från alla försök att agera väktare på egen hand.

Du kan se vilka personer som håller i grannsamverkan i Brf Furan 12 på anslagstavlorna i trappuppgångarna.