Mailutskick

Om man önskar att få nyhetsbrev från styrelsen kan man signera en blankett som finns här och maila den till info@furan12.se.

I utskicken blir man kontinuerligt uppdaterad om vad som händer i föreningen, som exempelvis vattenavstängningar, renoveringar, information från HSB och annat nyttigt att känna till.