Parkering

Du kan köra in på gården för på- och avlastning men det är inte tillåtet att parkera på gården.

Föreningen anlitar ett parkeringsbolag för övervakning. Parkering på gården kan generera böter.

Rådgör gärna med styrelsen om du har särskilda behov vid enskilda tillfällen.