Styrelse Brf Furan 12

Lista med styrelsens medlemmar och kontaktuppgifter finns i trapphusen. Styrelsen ser ut som följer:

Barbro Granelli, ordförande

Pontus Persson, vice ordförande

Tommy Widing, kassör

Josefine Eliasson, sekreterare

Lennart Granelli, ledamot

Johannes Rosenqvist, ledamot

Kajsa Svensson, ledamot

Björn Edshage, suppleant