Styrelse Brf Furan 12

Lista med styrelsens medlemmar och kontaktuppgifter finns i trapphusen. Styrelsen ser ut som följer:

Lars Gson Hessel, ordförande

Barbro Granelli, vice ordförande

Tommy Widing, kassör

Felicia Stojanovski, sekreterare

Lennart Granelli, ledamot

Barbro Granelli, ledamot

Johannes Rosenqvist, ledamot

Kajsa Svensson, ledamot

Josefine Eliasson, suppleant