Sophantering

Brf Furan 12 har källsortering, vilket innebär att avfall ska sorteras.
Plast, glas, metall, tidningar, pappersförpackningar/wellpapp, övrigt brännbart och matavfall sortera.

Det är viktigt att vi som boende sköter källsorteringen annars riskerar vi att bli uteslutna av Kretsloppsmyndigheten.

Förutom att källsortering innebär att föreningen sparar pengar bidrar vi till att ta hand om vår miljö.

De sopor som sorteras som restavfall betalar vi per vikt för vilket gör att det även ekonomiskt påverkar oss som bor här hur du sorterar dina sopor.

Skrymmande kartonger ska monteras isär och pressas ihop.

 

Ny avfallsanläggning från och med 2019-09-09 vid entré Viktoriagatan 19

Nu är det den nya sopstationen som gäller för hushållsavfall, wellpapp, metall, glas, plast mm.

Stationen finns på Viktoriagatan 19 och ni kommer in i den med er nyckeltagg, precis som i porten.

Soprummen är nu stängda och kommer användas för andra ändamål till dess att vi hittar en mer permanent användning för dem.

Påsar för kompostering finns i en grå låda och bredvid finns en röd låda för sortering av lampor och batteri till höger inne i sopstationen.