Nycklar och lås

Vid behov av nya nycklar av något slag till huset eller tags till entrédörrarna, kontakta Lennart Granelli via e-post, lennart.granelli@gmail.com. Lennart beställer nycklar hos Nokas på Första Långgatan 18. Nya nycklar hämtas sedan där av beställaren själv. Tags lämnas ut av Lennart eller HSBs fastighetsskötare.
Vid behov av nyckel till bommen in till gården kontakta Lennart Granelli för lån av sådan
Bostadsrättsägare svarar för underhåll och reparation av lägenhetens ytterdörr och ska därför själv bekosta eventuellt låsbyte. Det innebär att om låset är utslitet och måste bytas får du själv stå för kostnaden. När en lägenhet byter ägare är det säljarens ansvar att samtliga nycklar och nyckelbrickor/taggar överlämnas till den nye bostadsrättsägaren.

Föreningen har som fastighetsägare ansvaret för att låsanordningar till gemensamma utrymmen fungerar. Vid problem med nyckel/lås till gemensamma utrymmen, kontakta i första hand HSB för felanmälan. Vid allvarliga fel utanför kontorstid ring låssmed.

Nycklar och tags är att betrakta som värdesaker. Vid eventuell förlust av gemensamma nycklar anmäl till Lennart Granelli. Vid förlust av lägenhetsnycklar anmäla händelsen till ditt försäkringsbolag. Vid förlust av nycklar till gemensamma utrymmen är du ersättningsskyldig för påförljande kostnader som t.ex. låsbyte och nycklar.

Dokument Datum
Manual porttelefon.pdf 2014-06-12
För att spara ett dokument. Högerklicka på namnet, välj "Spara länk som..."