Trivsel och ordning

Alla boende i fastigheten har ett ansvar i att vårda både den egna lägenheten och husets gemensamma utrymmen. Vi har alla också ett ansvar i att ta hänsyn till varandra.

Felanmälningar

Föreningen köper ekonomisk och teknisk förvaltning från HSB Göteborg, inkluderande fastighetsskötsel och felanmälan. Felanmälningar görs via HSB på telefon 010-442 24 24, genom att du klickar på Felanmälan längst upp till höger på hemsidan eller går in på HSBs hemsida via www.hsb.se. Det är viktigt att det går denna väg så att vi får statistik som hjälp till prioritering och som hjälp till oss att göra underhållsplaner.

Ombyggnad och renoveringar

Vill du renovera din lägenhet ska du först kontakta styrelsen för godkännande samt läsa på om de regler som gäller. Se under fliken Praktisk info.

Innergård

För att inte skada ytskikt och bjälklag så får inga tunga fordon (max totalvikt 3.5t) köra in på innergården.

Nycklar

Till entrédörrarna har vi så kallade taggar för att komma in i huset. Behöver du nya taggar, se under Praktisk information/Nycklar och lås

Porttelefon

HSB lägger in namn på porttelefonen. Du ansvarar själv för att informera dem om vilket/vilka telefonnummer som ska anslutas till porttelefonen. När någon ringer på porttelefonen och du vill öppna, tryck på * på telefonen. För att inte släppa in tryck på # eller lägg på luren.

Källsortering

Brf Furan 12 har källsortering. Se under Praktisk info/Sophantering. Närmaste Återvinningcentral är Högsbo Återvinningscentral på A Odhners Gata 19. Där kan du slänga avfall som inte kan slängas i föreningens soprum.

Parkering

Parkering på gården är inte tillåtet. Se vidare under Praktisk info/Parkering

Tvättstuga

Det finns en tvättstuga med 2 tvättrum för hela huset. Se vidare under Prktisk info/Tvättstugan

Rökning

Fimpar får självklart inte kastas ut från fönster och balkonger. De landar på gården eller på andras balkonger, vilket inte uppskattas.Det finns också en risk för att de orsakar bränder. Inte heller så bra med tanke på barn som leker på gården.

Brandföreskrifter

Observera att det är ABSOLUT FÖRBJUDET att parkera cyklar eller barnvagnar i trappuppgångarna. Detta eftersom det står i strid med gällande brandföreskrifter, detta gäller även dörrmattor.
”Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) får ej lösa eller brännbara föremål förvaras i trappuppgångar då de riskerar att försvåra eller förhindra en trygg utrymning av byggnaden i händelse av brand.”

Rastning av hundar och katter

Det är inte tillåtet att rasta hundar och katter på gården. Hundar ska dessutom vara vara koppladeom de vistas på gården.

Kommersiella elsparkcyklar

Det är inte tillåtet att parkera kommersiella elsparkcyklar på innergården. Cykelhusen är avsedda för våra boendes cyklar.