Styrelse Brf Furan 12

Lista med styrelsens medlemmar och kontaktuppgifter finns i trapphusen. Styrelsen ser ut som följer:

Lars Gustafsson, ordförande

Emelie Fjeld, vice ordförande

Thien Hoang, kassör

Marie Rasmuson, sekreterare

Lennart Granelli, ledamot

Johnny Nord, ledamot

Kristoffer Lindö, suppleant

Annika Kronqvist, suppleant

Valberedning

Föreningens valberedning består av två medlemmar, Barbro Granelli och Staffan Jarskär, som har ansvar för att ta fram förslag på styrelse inför årsstämman. Kontakta dem gärna om du vill diskutera styrelsens sammansättning eller kanske anmäla ditt intresse för att medverka i styrelsearbete.