Deklaration -Oäkta förening

Brf Furan är en oäkta förening enligt Skatteverkets regler. Detta innebär att medlemmarna varje år får en kontrolluppgift på ”utdelning” från föreningen. HSB ombesörjer utskicket. I slutet av januari varje år skickar HSB ut en kontrolluppgift benämnd ”Utdelning”. Förenklat är ”utdelningen” skillnaden mellan 90 % av hyran för en hyresrätt i Vasastaden och den avgift man betalar. Utdelningen fyller man i på sidan 2 på blankett K9 (se exempelbild i pdf:en).

Utdelningen är en bostadsförmån enligt gällande regler för oäkta föreningar. De så kallade lättnadsreglerna upphörde för oäkta föreningar 31 dec 2015. År 2016 var det första året som vi måste betala skatt på den ”förmån” som uppstår för medlemmarna i Brf Furan 12.

Detta ska deklareras på blankett K9 varje år. Se nedan exempel på hur blankett K9 ska fyllas i. 5/6 av utdelningen hamnar sedan under ränteinkomster och beskattas f n med 30%.

Varje medlem har eget ansvar för sin deklaration. Informationen här är till för att ge lite stöd till blankett K9 och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Mer information finns på Skatteverkets hemsida och i broschyren:”K9 Försäljning/bostadsförmån Oäkta bostadsrätt”.

Dokument Datum
Info_om_Furan_oäkta_förening_och_deklaration.pdf 2013-12-30
Försäljning/bostadsförmån K9.pdf 2020-08-18
För att spara ett dokument. Högerklicka på namnet, välj "Spara länk som..."