Kontakt Felanmälan

Informationskväll RÄDD ELLER BEREDD?

Informationskväll RÄDD ELLER BEREDD?

Välkomna till en informationskväll med titeln RÄDD ELLER BEREDD?
Brf Furan 12 inbjuder i samarbete med Lottakåren och MSB till
information och samtal om hur vi som enskilda och grupp kan
förbereda oss och samverka i händelse av kriser och krig.

Fokus denna kväll bygger på innehållet i det förra mötet ”När det
oväntade händer
”. Utifrån flera olika hot i Sverige och omvärlden blir
innehållet i detta möte mera handfast och konkret ex. vilket ansvar
har jag själv för att vara förberedd, vilket ansvar har styrelsen och hur
kan vi alla i huset bidra till ökad säkerhet, var finns närmaste
skyddsrum/skyddande rum, hur tar jag mig dit, vad ska och får
jag ta med mig, hur kommunicera med varandra etc.?

Datum och tid: onsdagen den 15 maj 2024 kl. 18.00-20.30.
Lokal: i huset, vilken meddelas senare.
Anmälan: senast den 5/5 till Marianne Alrud-Olson via föreningens
Facebookgrupp, mail till marianne.alrud.olson(at)gmail.com