Kontakt Felanmälan

Elsparkcyklar och innergården

Elsparkcyklar och innergården

Vi vill meddela er om en viktig aspekt gällande användningen av elsparkcyklar på vår innergård. Vi har uppmärksammat att det parkeras kommersiella (Bolt, Ryde, Voi, Tier bl.a.) elsparkcyklar på innergården, vilket kan hindra allmänheten från att använda dem.

Vår grind till innergården är stängd av säkerhetsskäl. För att säkerställa att elsparkcyklarna är tillgängliga när de behövs och att inga hinder uppstår på grund av parkering på innergården, är det inte tillåtet att parkera kommersiella elsparkcyklar på innergården. Detta gäller även cykelhuset på innergården. Cykelhusen är avsedda för våra boendes cyklar.

Ni kan istället parkera elsparkcyklarna vid cykelparkeringen i närheten av sopstationen på Viktoriagatan.