Kontakt Felanmälan

Avtal om brandskydd

Avtal om brandskydd

Styrelsen har tecknat avtal med Anticimex om SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete. Det ger oss större trygghet att veta att vi har kontroll på allt som har med brandsäkerhet att göra, t ex utrymningsskyltar, branddörrar, brandsläckare, inget brandfarligt i våra trappuppgångar.

Vår kontaktperson från Anticimex gör en årlig kontroll. Vi kommer också ha en person i styrelsen som varje kvartal gör en kontroll att allt är OK.

Viktigt att tänka på.

  • Blockera inte trapphusen.
  • Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller källarförrådet. Trapphuset, skall t ex vara fritt från tidningar, kartonger och barnvagnar så att man lätt kan ta sig ut om det brinner i din lägenhet.
  • Ambulans och räddningstjänst behöver också lätt komma fram för att hjälpa till vid sjukdom eller brand.
  • Se också till att alltid ha minst en brandvarnare i lägenheten.

Läs mer i ””Brandsäkerhet i flerbostadshus” utgiven av MSB, Myndigheten för samhällsansvar

Information brandsäkerhet i flerbostadshus_MSB Trapphusblad_SBA_150115