Kontakt Felanmälan

Grannsamverkan

Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i fastigheten håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat

Eftersom grannsamverkan bygger på att grannar lär känna varandra och hjälper varandra rent praktiskt, ökar ofta tryggheten för de boende i området. Detta gäller inte minst för boende i flerfamiljshus, bland annat för att metoden motverkar anonymiteten, men även för att de boende genom grannsamverkan ges möjlighet att själva påverka sin säkerhet i området.

Grannsamverkan minskar brottsligheten

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Vinster med grannsamverkan

Den sociala kontrollen ökar: när man känner varandra i området vet man också vem som inte bor där — mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd.

Trygg miljö: när de boende trivs i miljön rör de sig ofta mer ute, vilket ökar möjligheten att upptäcka brottslingar.

Nätverket kan öka den sociala stabiliteten i området. Den ökade sociala kontakten kan göra området lugnare och minska eventuell brottslighet även bland de boende.

Kontaktpersoner Föreningsgatan 16:

16 A: Tomas Köhler, 070-601 88 82

16 B: Lennart Granelli, 072-190 96 96

16 C: Thien Hoang, 073-902 38 47

16 D: Anders Westgårdh, 070-618 85 711

6 E: Morgan Andersson, 076-027 34 10

Mer att läsa finns nedan länk.

https://polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/Grannsamverkan/