Kontakt Felanmälan

Information från styrelsen april

Information från styrelsen april

April 2020

Rapport från styrelsen Brf Furan 12

Hej,

På grund av rådande omständigheter med coronavirus har styrelsen här information angående förändrade datum för gårdsstädning och årsstämman. Blir det ytterligare förändring kommer vi att anslå det i entréerna samt informera via föreningens hemsida.

Föreningen följer de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och i nuläget rekommenderar de inte sammankomster med fler än 50 personer. Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina rekommendationer och föreningen följer dessa.

Vill du och har möjlighet att hjälpa en granne kan du göra som en vänlig granne redan gjort sätta upp en lapp på anslagstavlan i entrén eller hör av dig till styrelsen så kan vi hjälpa till att förmedla kontakten. Föreningen har också en grupp på Facebook BRF Furan 12 där du kan knyta kontakt med dina grannar.

Årsstämma 2020
Årsstämman planeras till den 4 juni kl 18 på Victoriaskolan ingång i entrén på Viktoriagatan och en trappa upp. Mer information kommer längre fram och kan komma att förändras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Gårdsstädning i vår
Gårdsstädning har vi tyvärr tvingats ställa in i år men en container är beställd och kommer att finns på gården 18-19 april. I containern får vi inte slänga gips, färg eller miljöfarligt avfall. På lördag mellan kl 9:30-11 kommer Saronkyrkan och tar emot sådant som de kan återvinna.

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Furan 12

​Informationsbladet ligger också på Brf Furans webb furan12.se