Kontakt Felanmälan

Information angående pågående arbeten på gården BRF Furan 12

Information angående pågående arbeten på gården BRF Furan 12

Styrelsen informerar här om pågående och planerade arbeten på gården.

Fredag 28/5, lördag 29/5 och eventuellt även söndag 30/5 kommer arbete med att slipa och fräsa av hela ytan på gården. 

Arbetet kommer att innebära höga ljudvolymer. Dessa arbeten är därför planerade till helgen på grund av att det annars skulle störa Victoriaskolan som har lokalerna precis under gården. 

DAB kommer under nästa vecka 21 att gå över ytorna och betonglaga där det behövs för ett bra fäste för tätskikt. Tätskiktet kommer även gå in en bit in i entréerna. 

Uteplatserna behöver rensas av boende som har uteplats för att det ska vara möjligt att gå in och göra nytt tätskikt där.

Vi fortsätter utreda dagvattensystemet där brunnarna på gården inspekteras.

Onsdag 26/5 kl 18 kommer styrelsen hålla ett informationsmöte på gården angående pågående arbeten och vad som planeras framåt.

Det är inte tillåtet att köra in på gården med fordon under pågående arbeten. Transporter och leveranser måste ska genom våra andra entréer på Viktoriagatan 19 och Föreningsgatan uppgång A.