Kontakt Felanmälan

Information från styrelsen - Mars 2021

Information från styrelsen – Mars 2021

Rapport från styrelsen Brf Furan 12

Gården 

Nu är våren på intåg och föreningens gård ska äntligen få ett nytt ytskikt eftersom det nuvarande inte är tätt och har orsakat ett antal vattenskador de senaste åren. 

Alla ska ha fått information i brevlådan med information om arbetet och rivningen av nuvarande ytskikt startar vecka 15 efter påsken. 

Entreprenören som ska utföra arbetet blir LPE Sverige AB och de beräknar att arbetet kommer att vara klart innan midsommar. 

Gårdens utformning kommer att påbörjas efter det att ytskikt och ny asfaltering utförts. Viss information har ni fått i brevet som delats ut där det står att vi kommer att få en ny grind vid infarten på Föreningsgatan. 

Det fins en gårdsgrupp bildad som haft ett möte under mars månad. Sammankallande för gruppen är Lennart Granelli.

Arbetet kommer innebära att vi inte kan använda gården och att de andra entréerna måste användas för att passera istället. Vi ber er att noga ta del av entreprenörens och styrelsen information angående pågående arbeten.

Årsstämma 2021

Datum för årsstämman är planerad till tisdag 18/5 och den kommer att hållas utomhus på grund av pågående pandemi. Förmodligen kommer stämman att hållas på skolgården vid Victoriaskolans byggnad på Engelbrektsgatan 1. Styrelsen återkommer om detaljer angående tid och plats för årsstämman. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Valberedningen

Valberedningen består av Marie Rasmussen och Staffan Jarskär som båda bor på Föreningsgatan 16 A. De tar gärna emot intresseanmälan till styrelsen och du kan även anmäla dig själv om du är intresserad av att vara med i styrelsen. Ett par styrelsemedlemmar har nyligen flyttat så vi behöver bli fler!

Västlänken

Vi har tidigare informerat om det kraftigt mullrande ljud som vi hör ibland – oftast kvällstid – kommer från sprängningarna av Västlänken. Om du är intresserad av Västlänkens arbete i vårt område, kan du se en informationsfilm på www.trafikverket.se/vastlanken/haga/informationsmaterial

Container

En container är beställd till helgen 10 – 11 april men det blir ingen gårdsaktivitet så som vi brukar ha.

Styrelsen önskar alla en glad påsk!

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Furan 12