Kontakt Felanmälan

Information från styrelsen - november 2020

Information från styrelsen – november 2020

Rapport från styrelsen Brf Furan 12

Sophantering
Vår nya sopstation har vi haft under cirka ett år och under denna period har det vid flera tillfällen varit de som slängt större kartonger, grovsopor och annat som inte ska sorteras där utan som måste lämnas till särskild återvinningsstation.
Föreningen har debiterats extra kostnad för att fastighetsskötaren ska rensa upp vid sopstationen och lämna/sortera dessa sopor. Instruktioner angående hur du sorterar står på vår hemsida eller läs vad som står på kärlen. Övrigt och grovsopor ska lämnas till särskild återvinningsstation. Se på Göteborgs Stads info om återvinnningscentraler www.goteborg.se.

Störningsjour
Vid kraftigt störande ljud/ musik på sena tider tid från grannar finns det nu möjlighet att ringa Securitas Störningsjour, telefonnummer finns på anslagstavlan i varje trappuppgång. Om Securitas åker till adressen, är det den störande lägenhetsinnehavaren/hyresgästen som får betala för utryckningen.

Hyra ut i andra hand
Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först ansöka hos styrelsen och reglerna för andrahandsuthyrning står det mer om på vår hemsida under blanketter där du även finner den blankett som ska fyllas i vid ansökan. Det utgår en administrativ engångsavgift på 4 700 kr vid andrahandsuthyrning.

Renovera din lägenhet
Vill du måla eller tapetsera din lägenhet behöver du inte kontakta styrelsen men om du har för avsikt att göra större renovering av exempelvis ditt badrum, kök eller flytta väggar och liknande måste du tillfråga styrelsen först. Tänk på att alla arbeten måste utföras av fackman på ett fackmannamässigt sätt. Föreningen har haft vattenläckor i samband med renoveringar av badrum och kök vilket medfört stora efterarbeten och kostnader för den som orsakar skada.

Brandskydd
Enligt Räddningstjänst får vi inte ha dörrmattor utanför lägenhetsdörren på grund av risker vid en eventuell brand. Har du en dörrmatta utanför din lägenhetsdörr vänligen ta bort den. Nu kommer även mörkare dagar då vi gärna tänder ljus inne så kom ihåg att ha brandvarnare och släcka ljusen.

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Furan 12