Kontakt Felanmälan

Information från styrelsen - oktober 2020

Information från styrelsen – oktober 2020

Rapport från styrelsen Brf Furan 12

Informationsmöte citypolisen
Möte 28/9 där polis Anders från citypolisen informerade om grannsamverkan och brottsstatistiken i område Vasastan under året.
Det finns nu mer information anslaget på tavlorna i alla entréer om vad det innebär att vi är med i Grannsamverkan. Lokala kontakter i vår förening är Barbro Granelli uppgång B, Marita Hildås uppgång D och Andreas Clarbris i uppgång A.
Läs mer på https://samverkanmotbrott.se/
• Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt på 114 14, och 112 vid pågående brott. Det finns även möjlighet att skicka e-post till anders.larsson-herkestam@polisen.se men inga brådskan ärenden via e-post.
• Informera grannarna om du reser bort.
• Förvara värdesaker på ett betryggande sätt.
• Förebyggande åtgärder. Var förtrogen med brottsförebyggande åtgärder.

Information från styrelsen:
Gården
Nuläget när det gäller arbetet med gården. Arbetet kommer inte att påbörjas i år utan flyttas fram till 2021 och styrelsen har förfrågningsunderlag till entreprenörer ute nu. Vid första förfrågan fick vi inte in något anbud vilket medförde förseningen. Victoriaskolan kan inte ha någon verksamhet igång under pågående arbete på gården i de lokaler som de hyr från föreningen vilket även det bidrar till förseningar.

Stambyte eller relining
Styrelsen arbetar nu med att hitta en oberoende entreprenör som ska besiktiga stammarna i fastigheten för att det ska bli ett så bra och hållbart alternativ som möjligt.

Värmesystem
Värmesystemet i fastigheten inventeras och entreprenören ska lämna ett förslag under hösten om vad som behöver åtgärdas. Styrelsen återkommer med mer information efter inventeringen.

Påminnelse om gårdsaktivitet 3/10 med start kl 10. Container finns på plats under helgen 3-4/10.

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Furan 12