Kontakt Felanmälan

Information från styrelsen - september

Information från styrelsen – september

Hej medlemmar och boende!

Årsstämma 2020
Årsstämman genomfördes den 4 juni på ett annorlunda sätt i år på grund av den rådande pandemin.

Protokollet från stämman finns att läsa på föreningens hemsida som är öppen för alla. www.furan12.se under dokument och stämmoprotokoll.

Underhåll av fastigheten
Vi har tidigare informerat om att två kärl för avfall har stängts då de inte användes fullt ut samt att föreningen får minskade kostnader för tömning. Finns det behov av att öppna de andra igen är det fullt möjligt.

Provtagning av terrassbjälklaget på gården är utförd men åtgärderna kvarstår och styrelsen återkommer med mer information angående det när vi vet mer. Betongen kommer att behållas och det är endast aktuellt att byta lagren ovanför den.

Råttor på gården och terrasser. Tyvärr har vi problem med råttor i området och vår fastighet. Vi vill påminna er om att anmäla fel till HSB då fastigheten är försäkrad via Anticimex.

Västlänken pågår som ni säkert känner till och under året har sprängningar under fastigheten ägt rum och ljud från det kan höras.

Vi har tråkigt nog blivit bestulna på den hjärtstartare som var uppsatt i uppgång A. En ny är på gång och kommer att placeras i uppgång C.

Gårdsaktivitet i höst, lördag 3/10
Det blir ingen traditionell städning av gården men vi planerar ändå att ha en dag då vi har en aktivitet den 3 oktober med start kl 10. För några år sedan gjordes en rensning av cyklar vilket kommer att ske i år så därför vill vi att du märker upp din cykel med namn och lägenhetens nummer. Container kommer att finnas på plats såsom tidigare.

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Furan 12