Kontakt Felanmälan

Inställd gemensam vårstädning av gården

Inställd gemensam vårstädning av gården

På grund av rådande omständigheter
så gör vi ingen gemensam städning av
gården i vår.
Men under helgen 18 – 19 april ställer vi ut containrar, i vilka vi kan slänga saker
som vi vill bli av med, förutom gips, färg
eller annat farligt avfall.
Elartiklar kan vi slänga i en speciell behållare.
Mellan kl 9.30-11.00 kommer Saronkyrkan
som gärna tar emot saker som de kan
återvinna i sin verksamhet.

Styrelsen BRF Furan 12