Kontakt Felanmälan

Kvartalsrapport i brevlådan

Kvartalsrapport i brevlådan

Styrelsen har beslutat att sammanställa och publicera aktuell information i form av en ”kvartalsrapport” som ska delas ut i medlemmarnas brevlådor en gång per kvartal.

Där ska vi efter bästa förmåga berätta om vad som är på gång kring vårt hus och vår föreningen, som t.ex. beslut om investeringar, planerade aktiviteter etc. Detta givetvis för att våra medlemmar ska känna sig bättre informerade om vad som försiggår.

Nyhetsbrevet sammanställs av styrelsen och är tänkt att spegla de viktigaste nyheterna var tredje månad. Den första kvartalsrapporten planeras komma ut i början av april.