Kontakt Felanmälan

Nygammal styrelse

Nygammal styrelse

Vid årsstämman 28 mars fick styrelsen en ny sammansättning, och består numera av nedanstående personer. Styrelsen konstituerar sig själv, och utser alltså ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Det sker vid nästa styrelsemöte, vilket äger rum 25 april.

LEDAMÖTER:

Stefan Dynevik

Emelie Fjeld

Lennart Granelli

Lars Gustafsson

Thien Hoang

Tomas Köhler

Johnny Nord

Lena Nyström

Marie Rasmuson

SUPPLEANTER:

Ulrika Björner

Anders Westgårdh

August Wallén