Kontakt Felanmälan

Rapport från styrelsen oktober 2019

Rapport från styrelsen oktober 2019

 

Rapport från styrelsen Brf Furan 12

Hej!

Hösten är här och det blir allt mörkare ute.

Det pågår mycket i vårt hus vilket gör att det bitvis är stökigt. Vi får komma ihåg att alla underhållsinsatser som pågår leder till ett mer välmående hus.

Förvaltning

  • Besiktning och syning av husets stammar kommer att genomföras i höst eller tidig vår 2020. Med det som underlag får föreningen en inriktning på när stambyte bör planeras in.
  • Angående värmesystemet kommer en översyn av hela systemet att genomföras under hösten samt våren 2020. Först därefter kan beslut fattas om vidare åtgärder. Det innebär risk för att vi kommer att ha problem med värmen även denna vintern. Som många säkert redan märkt så blir det kallt även inomhus när yttertemperaturen går ner. Enligt HSB tar det tyvärr lite tid innan värmesystemet kickar igång.

Du kan själv göra följande för att förbättra så bra det går

  • Se till att inget täcker elementen och hindrar värmen att spridas i rummen
  • Täck inte över termostaterna. Det ger fel signaler till termostaterna och därmed blir temperaturregleringen felaktig.
  • Kvarstår problem, felanmäl till HSB. Tel 010-442 24 24 eller hsb/goteborg

Underhåll av fastigheten

  • Ventilationskanalerna i våra lägenheter är nu rengjorda och en rapport framtagen gällande vilka lägenheter som har köksfläktar respektive badrumsventilation som inte uppfyller kraven. Berörda lägenhetsinnehavare kommer att kontaktas om detta.

Så snart köksfläktar och badrum åtgärdats kommer den slutgiltiga injusteringen av ventilationen att genomföras.

  • Besiktning och syning av husets stammar planeras ske under kvartal 3 i år. Syftet är att få en bild av när stambyte bör genomföras.
  • Som väl ingen har kunnat undvika pågår fasadrenoveringen för fullt. Arbete pågår även på helgerna för att det ska bli klart så fort som möjligt. Det är stökigt men samtidigt nödvändigt.
  • I samband med byggnationen av de nya lägenheterna i uppgång D har en del hissdörrar blivit illa åtgångna. Dessa kommer att målas om.

Sophantering

Vår fina avfallsanläggning vid Viktoriagatan 19 är nu äntligen i drift. Just nu pågår arbete med att verifiera hur ofta de olika avfallskärlen måste tömmas.

Nya lägenheter

Fyra av de nya lägenheterna på Viktoriagatan 19 är sålda, en kvarstår.

Rökning undanbedes

Det förekommer att det röks och att fimpar kastas på marken utanför husets entrédörrar. Med hänsyn till barn och vuxna, undvik detta!

 

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Furan 12