Kontakt Felanmälan

Rapport från styrelsen februari 2020

Rapport från styrelsen februari 2020

Hej!

Nu går vi mot vår och första blomman i rabatten vid Viktoriagatan har tittat fram!

  • Underhåll av fastigheten

Nu när soprummen på gården är tömda tittar styrelsen vidare på hur vi kan använda dessa ytor plus andra förrådsytor på gården som cykelrum och barnvagnsförråd. Syftet är att öka boendeytan i huset och på sikt bli en äkta förening.

Två större ytor vid uppgångarna A och B plus vid uppgångarna C och D kan göras om till två mindre lägenheter. Det finns dessutom ytterligare ytor som nuvarande grannlägenheter skulle kunna erbjudas köpa för att utöka sin bostadsyta. Totalt är det en yta på 142 m2. Styrelsens inriktning är att gå vidare med skissat förslag. Beslut fattas vid årsstämman.

  • Årsstämma 2020

Årsstämman planeras till den 14 april. Mer information kommer längre fram.

  • Gårdsstädning i vår

Gårdsstädning planeras till den 18 april. Mer information kommer längre fram även här.

 

 

 

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Furan 12