Kontakt Felanmälan

Rapport från styrelsen februari 2019

Rapport från styrelsen februari 2019

Nytt år nya möjligheter! Just nu händer det mycket i huset. Arbete med ventilation, avfallsanläggning och byggnation av nya lägenheter pågår, vilket innebär att vi har många entreprenörer på plats och att det kanske upplevs lite stökigt ibland. Nu ser vi fram emot att dessa aktiviteter blir klara längre fram i vår. Spännande!

Förvaltning
Förlängning av tekniskt avtal och avtal för förvaltartjänsten med HSB är signerade och klara för 2019.

Underhåll av fastigheten
• Caverion har inventerat de flesta lägenheterna i huset bl.a. för att få kontroll på åtkomsten till ventilationsspjällen i lägenheterna samt om köksfläktar är av godkänt slag. I ett antal lägenheter kommer ventilationsspjäll att behöva friläggas. Föreningen tar kostnaden för dessa åtgärder.
Det kvarstår några lägenheter som Caverion inte fått tillgång till för inspektion. Boende kommer att kontaktas igen i frågan.
• Sophantering – Arbete för ny avfallsanläggning har påbörjats.

Hjärtstartare
En hjärtstartare är nu uppsatt vid entrén mot gården uppgång A

Gårdsstädning
Vårens gårdsstädning och samvaro planeras till den 13 april. Notera gärna detta i kalendern. Mer information kommer längre fram.

Årsstämma
Årets årsstämma planeras till den 24 april.
Är du intresserad av att vara med i föreningens styrelse kontakta gärna valberedningen, Barbro Granelli och Staffan Jarskär.

Med vänliga hälsningar styrelsen för Brf Furan 12