Kontakt Felanmälan

Rapport från styrelsen mars 2019

Rapport från styrelsen mars 2019

Rapport från styrelsen Brf Furan 12
Hej!
Nu närmar sig våren och vi kan redan se små näsor sticka upp ur landen och det har blivit märkbart ljusare dagar, vilket de flesta tycker är skönt.
Den 13 april har vi gårdsstädning och inte minst möjlighet till lite samvaro oss grannar emellan.

Förvaltning
Nu löper de nya avtalen för 2019 med HSB på och det är upp till bevis för dem att visa att de sköter fastigheten i enlighet med avtalet. Styrelsen kommunicerar regelbundet med HSB och följer upp avtalet.

Underhåll av fastigheten
Upprustning av ventilationen pågår i uppgångarna A, B och C och beräknas vara klar i april.
Återställande av innertaken i entréerna efter bytet av entrépartierna har dröjt beroende på en tvist med entreprenören. Styrelsen och entreprenören har nu kommit överens och innertaken återställs i dagarna.

Sophantering
Den nya avfallsanläggningen vid Viktoriagatan 19 är snart klar att tas i bruk. I samband med det kommer nuvarande soprum att utrymmas och låsas. Information kommer att gå ut ett par veckor i förväg. Hur och vad nuvarande soprum ska användas till beslutas längre fram.

Nya lägenheter
Nu är föreningen äntligen igång med att bygga nya lägenheter på Viktoriagatan 19. Mycket roligt och spännande! Målsättningen är att starta försäljning under våren och att inflyttning kan ske i september.

Hjärtstartare
Styrelsen vill påminna om att det numera finns en hjärtstartare vid entrén mot gården uppgång A. Bra att veta om olyckan är framme.

Felåtgärder
Tänk på att du som bostadsrättsägare/hyresgäst själv har betalningsansvar för vissa felåtgärder och att du själv betalar om du ber HSBs personal att hjälpa dig att utföra arbeten i din lägenhet. Känner du dig osäker på om du själv ska betala eller ej, fråga HSB i samband med att du felanmäler eller tar kontakt med HSB.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen för Brf Furan 12