Kontakt Felanmälan

Rapport från styrelsen november 2018

Rapport från styrelsen november 2018

Upplysning i novembermörkret med kort rapport från styrelsen till medlemmar och hyresgäster.

Förvaltning
HSB har lämnat ett förslag på nytt tekniskt avtal. Styrelsen har några synpunkter som ska diskuteras vidare. Avtalet beräknas gälla under 2019 och målsättningen är att avtalet blir klart under november. Dialog rörande avtalet för förvaltartjänsten har påbörjats och HSB ska lämna förslag på nytt avtal även för detta.

Underhåll av fastigheten
• Sophantering – Arbete med att anlägga den nya sopanläggningen vid ingången till Viktoriagatan 19 påbörjas inom kort.
• Ventilation – Upprustning av ventilationssystemen i uppgångarna B, C och A har påbörjats och beräknas pågå till april 2019. Det finns asbest i delar av det gamla systemet som rivs ut. Asbestmaterialet ska slängas i den stora grå containern som står utanför uppgång A. Containern beräknas vara kvar i ett par veckor.
• Vi kommer att avvakta översyn av alla termostater i lägenheterna och istället börja med en generell översyn av värmesystemet för att säkerställa att föreningen vidtar rätt åtgärder.
• Förfrågningsunderlag för planerad fasadrenovering på husets gårdssida kommer att tas fram av VBK.
• Taken i alla entréer kommer att återställas eller helt bytas ut. Inte klart ännu hur det blir.
• Trappa och plattor framför Föreningsgatan 16A har renoverats och jämnats till för att minska risken att någon snubblar och gör sig illa.

Kalla lägenheter helgen den 26-28 oktober
Många lägenhetsinnehavare hade det tyvärr mycket kallt under denna helg. Orsaken var att Caverion, som rustar upp ventilationssystemet, i okunskap strypt några rör till värmesystemet.

Gården
För att undvika olyckor kommer ett av de stora träden på gården att tas ner och ett kommer att beskäras.

Med vänliga hälsningar styrelsen för Brf Furan 12