Kontakt Felanmälan

Rapport från styrelsen september 2018

Rapport från styrelsen september 2018

Medlemmar och hyresgäster!
Efter en underbar sommar går vi nu mot en ny årstid. Hösten är snart här med alla sina vackra färger.
Styrelsen fokuserar just nu mycket på underhållsplanen för huset, att prioritera rätt insatser både på kort och lång sikt.

Förvaltning
Styrelsen har påbörjat omförhandlingen av det tekniska avtalet med HSB. Målsättningen är att nå en ny överenskommelse med HSB. Gör vi inte det går vi ut med offertförfrågan till andra förvaltare.

Underhåll av fastigheten
• Projektering för upprustning av husfasaden mot gården har påbörjats. Upprustning sker i form av att fuktskadade partier knackas ner och nytt tegel sätts upp. Vi byter enbart ut skadat tegel.
• De delar av innertaken i entréerna som plockats ner i samband med byte av entrédörrar kommer att återställas inom kort.
• De nya fasadarmaturerna utanför entrédörrarna har för skarpt sken och kommer att bytas ut.
• Listerna kring de ny entrédörrarna har fel färg och kommer att bytas ut.
• Ventilation – Styrelsen har beslutat att etapp 2, upprustning av ventilationssystem i uppgångarna A, B och C ska genomföras. Information kommer att skickas ut inför att arbetet påbörjas.

Sophantering
Förfrågningsunderlag har skickats ut för byggnation av nya avfallsanläggningen utanför Viktoriagatan 19.

Konvertering av lokaler till lägenheter
Bygglov för ombyggnation till lägenheter är klart och Framtidens företag har lämnat lokalen på Viktoriagatan 19. Föreningen kommer att anlita ett företag som river ut nuvarande inredning innan ombyggnation till lägenheter kan påbörjas. Information om vidare tidplan kommer.

Ekonomi
Brf Furan håller sin budget.
Dialog har påbörjats med banken rörande lån för byggnationen av lägenheter på Viktoriagatan.

Gårdsstädning
Höstens gårdsstädning som förutom att vi vårdar vår gård har till syfte att vara en trevlig social aktivitet och att stärka gemenskapen i föreningen går av stapeln den 29de september kl. 10.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Furan 12