Kontakt Felanmälan

Information om debitering för el

Information om debitering för el

Brf Furan 12 har infört individuell mätning och debitering för elförbrukningen i er lägenhet (IMD). 

Debiteringen för elen sker på samma avi som månadsavgiften och har en eftersläpning. Den el som du förbrukade i januari kommer på månadsavin i juni, februari månads förbrukning i juli o.s.v. Du kan själv påverka och följa din förbrukning via de inloggningsuppgifter som styrelsen har delat ut.

Priset per kwh fram till 2023-06-30 är 2,95kr. Då ingår kostnaden både för elhandel och elnätsavgiften. Priset per kwh kommer att justeras ner eller upp beroende på hur elpriserna förändras under resten av året.

Klicka på länken för mer information.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Furan 12