Kontakt Felanmälan

Information från styrelsen - februari 2021

Information från styrelsen – februari 2021

Rapport från styrelsen Brf Furan 12

Här kommer årets första information från styrelsen i Brf Furan 12. Vi försöker här löpande under året att informera er medlemmar och boende i föreningen. Denna information finns även på vår hemsida furan12.se där du även hittar annan information som kan vara viktig inför exempelvis renovering, hyra ut eller deklaration. 

Gården 

Arbetet med att åtgärda terrassbjälklaget på gården kommer att påbörjas under våren 2021 och entreprenören som ska utföra arbetet blir LPE Sverige AB.
Entreprenören beräknar att arbetet kommer att ta ca 8 veckor.
Styrelsen kommer att lämna mer information om tidplan för arbetet när vi fått besked från entreprenören.  

Västlänken 

Det kraftigt mullrande ljud som vi hör ibland – oftast kvällstid – kommer från sprängningarna av Västlänken. Även borrljud hörs numera, oftast förmiddagar. Om du är intresserad av Västlänkens arbete i vårt område, kan du se en informationsfilm på www.trafikverket.se/vastlanken/haga/informationsmaterial 

Årsstämma 2021 

Datum för årsstämman är planerad till tisdag 18/5 och motioner ska ha inkommit senast 28/2 till styrelsen och adressen hittar du på hemsidan Brf Furan 12 kontakt@furan12.se 

På grund av pågående pandemi återkommer styrelsen om detaljer angående tid och plats för årsstämman. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Valberedningen 

Valberedningen består av Marie Rasmussen och Staffan Jarskär som båda bor på Föreningsgatan 16 A. De tar gärna emot intresseanmälan till styrelsen och du kan även anmäla dig själv om du är intresserad av att vara med i styrelsen. Ett par styrelsemedlemmar har nyligen flyttat så vi behöver bli fler. 

Med vänliga hälsningar Styrelsen Brf Furan 12