Kontakt Felanmälan

BÄTTRE VENTILATION

BÄTTRE VENTILATION

Hej alla boende,

Vårt nuvarande system för ventilation har allvarliga ålderskrämpor och är omodernt.

Vi påbörjar därför en omfattande upprustning av ventilationssystemet i E- och D-uppgångarna. Det är den första etappen som beräknas vara avslutad i slutet av februari 2018. Därefter kommer vi att gå vidare med övriga uppgångar.

Nuvarande fläktar på taket blåser ut den varma luften ”till kråkorna”, och kommer att ersättas av aggregat som istället tar tillvara den värdefulla varmluften. På sikt innebär detta att föreningen kommer att kunna sänka våra fjärrvärmekostnader.

I projektet ingår också att alla gamla aggregat kommer att rivas ut, tillsammans med diverse skräp som nu finns på vinden

Under projektets gång kommer berörda lägenheter att få besök för rensning och inventering. Det första besöket blir under vecka 47. Det andra besöket sker i vecka 3 (2018) och gäller injustering av det nya systemet. Berörda lägenheter kommer att få information i god tid.

Bästa hälsningar,

Styrelsen

Brf Furan 12