Kontakt Felanmälan

Rapport från styrelsen juni 2019

Rapport från styrelsen juni 2019

Hej!

Nu är äntligen sommaren här! Lite kylig men prunkande, skön och grön. Vi har bär och kryddväxter i pallkragarna på gården. När de vuxit till sig och mognat, välkomna att plocka!

Efter årsstämman i april har den nya styrelsen formerats och är igång. Information om roller nedan.

Styrelsens sammansättning

Ordförande, Lars Gson Hessel; vice ordförande, Emelie Fjeld; kassör, Thien Hoang; sekreterare,        Marie Rasmuson; ledamöter, Kristoffer Lindö, Lennart Granelli och Andreas Clarbris; suppleanter, Ulrica Björner och Tommy Widing.

För att se vem som är ansvarig för styrelsens respektive arbetsgrupper, se vidare på hemsidan. Är d intresserad att bidra i någon grupp, hör av dig till styrelsen.

Förvaltning

En förstudie på värmesystemet kommer att genomföras. Syftet är att vi med den som underlag ska kunna besluta vilka åtgärder som ska prioriteras för att vi ska få bättre ordning på värmen.

Underhåll av fastigheten

  • Upprustningen av av ventilationen är i stort sett klar. Rengöring av kanalerna kvarstår och ska vara klara innan junis utgång.
  • Besiktning och syning av husets stammar planeras ske under kvartal 3 i år. Syftet är att få en bild av när stambyte bör genomföras.
  • Husets fasader är bitvis mycket dåliga. Byte av tegel, fogar m.m. kommer att påbörjas under hösten. Det kommer att innebära att ventilationen kommer att behöva stängas av i etapper. Mer detaljerad information kommer inom kort. Preliminär tidplan augusti-november.

Sophantering

Slutbesiktning av den nya avfallsanläggningen vid Viktoriagatan 19 beräknas ske i början av juli och kommer att tas i bruk först i början av september

Nya lägenheter

De nya lägenheterna på Viktoriagatan 19 blir klara i augusti och inflyttning kan ske i september.

Bredband

Bredbandsbolaget, som har fibernät i vår fastighet, har köpts upp av Telenor. Om Telenor ringer för att sälja bredbandslösningar, kontrollera att du har ett uttag för Bredbands-bolagets/Telenors fiber. Om du inte har det, och vill anlita Telenor, är det enligt föreningens stadgar du sjäv som enskild medlem som står för kostnaderna för nytt uttag.

Mata inte råttor

Det finns boende som lägger ut mat på gården, vilket styrelsen uppmanar alla att inte göra. Det drar till sig råttor, vilket inte är ok.

Trevlig sommar! Styrelsen för Brf Furan 12