Kontakt Felanmälan

Rapport från styrelsen oktober 2018

Rapport från styrelsen oktober 2018

Förvaltning
Föreningens tekniska avtal med HSB består av två delar, ett för förvaltartjänsten och ett för den tekniska förvaltningen, den praktiska skötseln av huset. Vi håller gemensamt med HSB på med att gå igenom avtalet för teknisk förvaltning och kommer därefter att gå igenom avtalet för förvaltartjänsten.

Underhåll av fastigheten
• Ventilation – Upprustning av ventilationssystemen i uppgångarna A, B och C kommer att påbörjas under hösten. Mer information kommer inför starten.
• Förfrågan har gått till HSB gällande översyn av alla termostater i lägenheterna och byte av de som inte fungerar optimalt.

Andrahandsuthyrning
Det har kommit till styrelsens vetskap att det har skett en del uthyrning under sommaren, vilket medförde en del problem med nedsmutsning. Föreningen får betala extra för städning vid denna typ av händelser.

Brandinspektion
Det ligger dörrmattor utanför ganska många ytterdörrar. Det är inte tillåtet. Vi ber er vänligen att ta bort dessa.

Styrelsen
Lena Nyström har avgått som ledamot i styrelsen. Lena har varit med sedan Brf Furan 12 bildades. Vi tackar Lena för hennes stora engagemang och arbetsinsatser för föreningen.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Brf Furan 12