Kontakt Felanmälan

Roller i styrelsen för Brf Furan 12 2018

Roller i styrelsen för Brf Furan 12 2018

Konstituerande styrelsemöte för verksamhetsår 2018 genomfördes den 24 april. Styrelsen ser ut som följer:

Ordförande, Lars Gustafsson

Vice ordförande, Emelie Fjeld

Kassör, Thien Hoang

Sekreterare, Marie Rasmuson

Ledamöter, Lena Nyström, Lennart Grenelli och Johnny Nord

Suppleanter, Annika Kronqvist och Kristoffer Lindö

Nya listor med kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar kommer att anslås i trappuppgångarna inom kort.

Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Furan 12