Kontakt Felanmälan

Viktigt om deklarationen

Viktigt om deklarationen

Brf Furan är en oäkta förening enligt Skatteverkets regler. Detta innebär att medlemmarna varje år får en kontrolluppgift på ”utdelning” från föreningen. HSB ombesörjer utskicket. I slutet av januari varje år skickar HSB ut en kontrolluppgift benämnd ”Utdelning”. Förenklat är ”utdelningen” skillnaden mellan 90 % av hyran för en hyresrätt i Vasastaden och den avgift man betalar. Utdelningen fyller man i på sidan 1 på blankett K12 (se exempelbild i pdf:en).

Utdelningen är en bostadsförmån enligt gällande regler för oäkta föreningar. De så kallade lättnadsreglerna upphörde för oäkta föreningar 31 dec 2015. År 2016 är därmed det första året som vi måste betala skatt på den ”förmån” som uppstår för medlemmarna i Brf Furan 12.

Detta ska deklareras på blankett K12 varje år. Om man inte lämnar in blankett K12 får man betala 30% i skatt på utdelningen. Viktigt således att deklarera. Här nedan finns också exempel på hur K12 ska fyllas i. Utdelningen hamnade tidigare under ”ränteinkomster” på den förtryckta deklarationen.

Varje medlem har eget ansvar för sin deklaration. Informationen här är till för att ge lite stöd till blankett K12 och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Mer information finns på Skatteverkets hemsida och i broschyren:”Skatteregler för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar SKV 378”.

Blankett K12 från inkomstår 2016